O nama

Ciklon d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, specijalizirana je tvrtka za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području komunalne higijene i veterine, čime se uspješno bavi od 2004. godine. Jedina je tvrtka u Zadarskoj županiji koja se bavi zaštitom mora, a svoje poslovanje je proširila na gospodarenje otpadom s ciljem cjelovitije, povoljnije i efikasnije usluge klijentima.

Pratimo najnovije europske i svjetske trendove u suzbijanju štetnika a stručni i profesionalni kadar stalno usavršavamo i educiramo zbog čega u potpunosti možemo odgovoriti i najsloženijim zahtjevima tržišta. Kontinuirano ulažemo u nove uređaje i opremu, koristeći najnovija ekološki prihvatljiva sredstva.

Profesionalnost, efikasnost i pouzdanost ciljevi su našeg poslovanja, o čemu svjedoče dugogodišnji partnerski odnosi sa cijelim nizom poslovnih subjekata.

Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001), okolišem (ISO 14001) te zdravljem i sigurnošću na radu (ISO 45001) omogućila nam je učinkovitiju organizaciju poslovanja i pri tom rizik negativnog učinka na okoliš i zdravlje djelatnika svela na minimum. Svoje usluge u domeni DDD-a pružamo prema standardu CEPA certifikat-a EN 16636 kojim se dokazuje visoka osposobljenost sukladno važećim zakonskim propisima, kvaliteta i profesionalnosti u provođenju DDD mjera, te sustavno smanjivanje rizika za korisnike mjera i potencijalnih negativnih utjecaja na zdravlje pučanstva.

Posjedujemo sljedeća rješenja i dozvole:

Rješenje Ministarstva zdravstva RH za obavljanje obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva s obzirom na zaposlenike, prostor i tehničku opremljenost

Rješenje Ministarstva poljoprivrede RH, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za veterinarstvo za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja i zoonoza, zaštite zdravstvene ispravnosti proizvoda životinjskog prorijekla i ...

Dozvola Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje poslova gospodarenja opasnim otpadom

Dozvola Zadarske županije, UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove za obavljanje poslova gospodarenja neopasnim otpadom.