Zaštita mora i okoliša

Iznenadno onečišćenje mora, rijeka, jezera i okoliša podrazumijeva izljev ulja, smjese ulja, ispuštanje štetnih i opasnih tvari ili neuobičajeni prirodni događaj čiju pojavu nije moguće predvidjeti niti spriječiti mjerama prevencije.

Ciklon d.o.o. pruža usluge zaštite i čišćenja mora i drugih voda od raznih vrsta otpada, a za izvršenja usluga posjeduje specijaliziranu opremu (skimere za prikupljanje ugljikovodika s vodenih površina), zaštitne plivajuće i apsorbirajuće brane (za sprečavanje širenja onečišćenja), plovila i vozila, te ostalu potrebnu opremu za brzu intervenciju i sanaciju onečišćenja.

Za prikupljanje otpada prilikom intervencija ovlašteni smo prema dozvolama za gospodarenje neopasnim i opasnim otpadom.