Dezinfekcija

Dezinfekcija je skup različitih mjera koje se provode s ciljem uništavanja ili usporavanja rasta i razmnožavanja većine mikroorganizama na površinama, u prostorijama, objektima, uređajima, priboru te opremi do razine koja se smatra zdravstveno sigurnom.

Preventivna dezinfekcija je posebno važna u prehrambeno-uslužnim djelatnostima, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama te ostalim djelatnostima gdje predstavlja prvu mjeru sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti uslijed mikrobiološkog zagađenja hrane, pribora i radnih površina.

U borbi protiv korona virusa od početka epidemije provodimo dezinfekciju metodama, uređajem i dezinficijensima s aktivnim tvarima prema preporukama Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti COVID-19 infekcijom, izdanim od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kada je potrebno provoditi mjere dezinfekcije od strane ovlaštenog Izvoditelja?

Uvijek prije prve upotrebe površina, prostora ili objekata

Prije ponovne upotrebe prostora, tj. kod ponovnog otvaranja objekta koji je dugo bio zatvoren (dezinfekcija površina, prostora, opreme, ventilacijskih i rashladnih sustava)

Kod većih kvarenja i higijenskih nedostataka u objektima pod sanitarnim nadzorom

Kod sumnje na trovanje i otrovanja hranom

Nakon utvrđivanja nezadovoljavajuće ocjene mikrobiološke čistoće

Redovito, najmanje 4 puta godišnje u prijevoznim sredstvima za prijevoz hrane (catering i sl.)

Redovito, najmanje 2 puta godišnje u prijevoznim sredstvima za masovni prijevoz putnika.

Mjere dezinfekcije vršimo propisanim tehnikama primjene te sredstvima dokazane učinkovitosti koja ne predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i ne uzrokuju onečišćenje neciljanih površina.