HACCP

HACCP (eng. Hazard Analysis Critical Control Points - Analiza opasnosti i kontrola kritičnih točaka) predstavlja kontinuirani sustav kontrole sigurnosti hrane u svim fazama procesa proizvodnje i distribucije i od 01. siječnja 2009. godine je zakonska obveza u Republici Hrvatskoj.

Prema Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu svi subjekti u poslovanju s hranom obvezni su uskladiti poslovanje prema načelima HACCP sustava. Primjena HACCP sustava nije namijenjena samo za velike proizvodne tvrtke već ga trebaju implementirati i srednje i male tvrtke, hoteli, restorani, pekare, slastičarnice, trgovine i ostali objekti u kojima je sigurnost hrane od izuzetne važnosti.

Dio preduvjetnih programa za uspješno uvođenje HACCP sustava uključuje i provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Od 2010. godine nudimo Vam stručnu savjetodavnu uslugu, prilikom uvođenja preventivnih postupaka samokontrole sigurnosti hrane, razvijenih u skladu s načelima HACCP sustava, od strane naših inženjera, specijalista kvalitete i sigurnosti hrane te doktora veterine.

Uvođenje sustava u Vašem objektu obuhvaća: obilazak objekta i analizu stanja, identifikaciju opasnosti, definiranje kritičnih kontrolnih točaka, kritičnih granica te korektivnih mjera, izradu potrebnih radnih uputa, standardnih postupaka te procedura, izradu i uvođenje potrebnih evidencija te teoretsku i praktičnu edukaciju osoblja.

Prednosti primjene ovog sustava su brojne, npr:

Redukcija pojave bolesti izazvanih hranom

Povećana učinkovitost poslovanja s hranom

Konkurentnost na tržištu

Učinkovitije uvođenje novih tehnologija i proizvoda.

Ukoliko vam treba stručna pomoć pri izradi studije, na raspolaganju smo vam.