Deratizacija

Deratizacija je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici.

Cilj suzbijanja štetnih glodavaca je uklanjanje rizika od pojave i prijenosa zaraznih bolesti, uklanjanje ekonomskih i gospodarskih šteta koji nastaju uništavanjem i onečišćavanjem hrane te sprječavanje kontaminacije površina, prostora i objekata

Deratizacijski mamac je mješavina rodenticida i hrane kao nosača. Korišteni rodenticidi su antikoagulanti II i III generacije koji su za glodavce učinkoviti u niskim koncentracijama ali u primijenjenim količinama nisu otrovni za ljude i domaće životinje. Imaju dodanu gorku tvar koja odbija ostale toplokrvne životinje i ljude od gutanja

Naše stručno osoblje, nakon izvida, s posebnom pažnjom postavlja označene deratizacijske kutije s mamcima na kritična mjesta, na vjerojatne putove kretanja i zadržavanja glodavaca te na zaklonjena mjesta na način da su nedostupni za sve neciljane vrste, ovisno o specifičnostima svakog objekta.

I vi možete pridonijeti smanjenju populacije glodavaca tako da:

Uklonite smeće iz prostorija, tavana, podruma i okolice objekta kako bi se glodavci izgladnjeli i bili prisiljeni jesti zatrovane mamce

Primjereno zatvorite sve otvore uz instalacije (kućni miš prolazi kroz otvor promjera 6 mm, a štakor 12 mm)

Pravilno ugradite i osigurate dobro prianjanje svih ulaznih vrata s metalnim obrubom

Ugradite zaštitne mreže od nehrđajućeg metala veličine otvora do 6 mm na otvorene prozore i odzračnike

Ugradite ispravne sifone i prepreke u kanalizacijskom sustavu.